Read
Real coat 문의.
Date : 2017-11-14
Name : mary han
Hits : 30

안녕하세요.

Real coat #8 black...(-43.36) 은 무엇을 말하는건가요?

 

그리고 오더할때 총 기장이 105.인데. 95로 줄려줄수 있나요??

좋은날 되세요.

감사합니다.

Comments List
cocoblack
안녕하세요 고객님 ^^

현재 상품 옵션 관련 문의이신거 같은데요~

블랙 색상 구입시 43.36달러 할인 진행 중입니다 ^^

기장 수선은 해드릴수가 없는 부분입니다 ㅠ
불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Product
Content
Name
Date
Hits
154
hee kim
2018-12-03
5
153
Shipping (1)
Ji Lee
2018-10-20
34
152
Yoonhee Shin
2018-10-09
30
151
Sangmi Lee
2018-06-22
34
150
Joey Lau
2018-06-20
29
149
Joey Lau
2018-06-20
29
148
Sangmi Lee
2018-06-19
36
147
Joey Lau
2018-06-15
31
146
Jihee Kim
2018-06-14
37
145
dress (1)
Jihee Kim
2018-06-13
26
144
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-12
29
143
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-11
27
142
Liu Fang Ju
2018-05-30
27
141
Sangmi Lee
2018-05-24
46
140
Miyoung Jung
2018-05-21
32
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10