Read
입금
Date : 2017-11-21
Name : mary han
Hits : 0

안녕하세요.

벤쿠버에 사는 mary han 입니다.

구입한 Eli At Karact Gray Color.를

 11월 14일 16시 45분.에 반품되었음을 확인 했습니다.

입금이 아직 안되서요.

확인 부탁 드립니다.

감사합니다.

Comments List
cocoblack
안녕하세요 고객님~

예치금으로 환불 완료 된 것으로 확인됩니다!

카드 취소로 도와드릴까요?


확인부탁드리겠습니다 ^^

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Product
Content
Name
Date
Hits
127
Liu Fang Ju
2018-03-16
0
126
Tweedjk (1)
HAZEL LEE
2018-03-16
0
125
ITEM#8763 (1)
Liu Fang Ju
2018-03-15
0
124
배송 (1)
Miyoung HA
2018-03-01
0
123
Jieon Kim
2018-02-28
0
122
Liu Fang Ju
2018-02-20
0
121
Liu Fang Ju
2018-02-05
0
120
Liu Fang Ju
2018-02-01
0
119
Minji Lee
2018-02-01
0
118
Suthasinee Darojana
2018-01-31
0
117
Jessie Choi
2018-01-31
1
116
orders (1)
Liu Fang Ju
2018-01-30
0
115
orders (1)
Liu Fang Ju
2018-01-30
0
114
HAZEL LEE
2018-01-29
0
113
Liu Fang Ju
2018-01-26
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9