Read
입금
Date : 2017-11-21
Name : mary han
Hits : 26

안녕하세요.

벤쿠버에 사는 mary han 입니다.

구입한 Eli At Karact Gray Color.를

 11월 14일 16시 45분.에 반품되었음을 확인 했습니다.

입금이 아직 안되서요.

확인 부탁 드립니다.

감사합니다.

Comments List
cocoblack
안녕하세요 고객님~

예치금으로 환불 완료 된 것으로 확인됩니다!

카드 취소로 도와드릴까요?


확인부탁드리겠습니다 ^^

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Product
Content
Name
Date
Hits
154
hee kim
2018-12-03
5
153
Shipping (1)
Ji Lee
2018-10-20
34
152
Yoonhee Shin
2018-10-09
30
151
Sangmi Lee
2018-06-22
34
150
Joey Lau
2018-06-20
29
149
Joey Lau
2018-06-20
29
148
Sangmi Lee
2018-06-19
36
147
Joey Lau
2018-06-15
31
146
Jihee Kim
2018-06-14
37
145
dress (1)
Jihee Kim
2018-06-13
26
144
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-12
29
143
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-11
27
142
Liu Fang Ju
2018-05-30
27
141
Sangmi Lee
2018-05-24
46
140
Miyoung Jung
2018-05-21
32
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10