Read
sold out
Date : 2017-12-08
Name : Jessie Choi
Hits : 31

혹시 sold out 된 상품의 제입고 계획이 있나요 ?

 

http://en.cocoblack.kr/product/Elle-back/16252/cid/74 (에도프) 같이 나와 있는 백악세사리도 구매가능할까요?

 

http://en.cocoblack.kr/product/To-prill-ops/23044/cid/69 (블랙)

 

http://en.cocoblack.kr/product/Tone-on-Tone-OPC/24595/cid/69 (블랙)

 

수고하세요

Comments List
cocoblack
안녕하세요 고객님

현재 가방상품은 원단 품절로 생산이 중단된 상품이며
그외 2개 상품은 시즌상품이라 현재 재생산이 되고 있지 않습니다.

재생산 일정은 시즌이 가까워져야 확인가능한 부분이라 말씀드리기가 힘듭니다 ㅠㅠ

죄송합니다.

좋은하루보내세요!

감사합니다.

List of posts
No.
Product
Content
Name
Date
Hits
154
hee kim
2018-12-03
5
153
Shipping (1)
Ji Lee
2018-10-20
34
152
Yoonhee Shin
2018-10-09
30
151
Sangmi Lee
2018-06-22
34
150
Joey Lau
2018-06-20
29
149
Joey Lau
2018-06-20
29
148
Sangmi Lee
2018-06-19
36
147
Joey Lau
2018-06-15
31
146
Jihee Kim
2018-06-14
37
145
dress (1)
Jihee Kim
2018-06-13
26
144
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-12
29
143
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-11
27
142
Liu Fang Ju
2018-05-30
27
141
Sangmi Lee
2018-05-24
46
140
Miyoung Jung
2018-05-21
32
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10