Read
sold out
Date : 2017-12-08
Name : Jessie Choi
Hits : 0

혹시 sold out 된 상품의 제입고 계획이 있나요 ?

 

http://en.cocoblack.kr/product/Elle-back/16252/cid/74 (에도프) 같이 나와 있는 백악세사리도 구매가능할까요?

 

http://en.cocoblack.kr/product/To-prill-ops/23044/cid/69 (블랙)

 

http://en.cocoblack.kr/product/Tone-on-Tone-OPC/24595/cid/69 (블랙)

 

수고하세요

Comments List
cocoblack
안녕하세요 고객님

현재 가방상품은 원단 품절로 생산이 중단된 상품이며
그외 2개 상품은 시즌상품이라 현재 재생산이 되고 있지 않습니다.

재생산 일정은 시즌이 가까워져야 확인가능한 부분이라 말씀드리기가 힘듭니다 ㅠㅠ

죄송합니다.

좋은하루보내세요!

감사합니다.

List of posts
No.
Product
Content
Name
Date
Hits
127
Liu Fang Ju
2018-03-16
0
126
Tweedjk (1)
HAZEL LEE
2018-03-16
0
125
ITEM#8763 (1)
Liu Fang Ju
2018-03-15
0
124
배송 (1)
Miyoung HA
2018-03-01
0
123
Jieon Kim
2018-02-28
0
122
Liu Fang Ju
2018-02-20
0
121
Liu Fang Ju
2018-02-05
0
120
Liu Fang Ju
2018-02-01
0
119
Minji Lee
2018-02-01
0
118
Suthasinee Darojana
2018-01-31
0
117
Jessie Choi
2018-01-31
1
116
orders (1)
Liu Fang Ju
2018-01-30
0
115
orders (1)
Liu Fang Ju
2018-01-30
0
114
HAZEL LEE
2018-01-29
0
113
Liu Fang Ju
2018-01-26
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9