Read
송장번호 요청
Date : 2018-04-05
Name : Chanhee Heo
Hits : 5

안녕하세요. 검품 및 발송 후 송장번호 알려주신다고 했는데 가능하신지 궁금합니다. 감사합니다. 


주문번호: 20180331_NE1_0000015

Comments List
cocoblack
안녕하세요 고객님,

우선 저희 코코블랙을 이용해 주셔서 감사하다는 말씀과 불편을 드린점 죄송합니다
고객님의 송장번호는 DHL1/3465323805 입니다.

감사합니다
좋은하루 되십시오! :)

List of posts
No.
Product
Content
Name
Date
Hits
151
Sangmi Lee
2018-06-22
4
150
Joey Lau
2018-06-20
4
149
Joey Lau
2018-06-20
3
148
Sangmi Lee
2018-06-19
4
147
Joey Lau
2018-06-15
3
146
Jihee Kim
2018-06-14
4
145
dress (1)
Jihee Kim
2018-06-13
3
144
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-12
3
143
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-11
3
142
Liu Fang Ju
2018-05-30
3
141
Sangmi Lee
2018-05-24
3
140
Miyoung Jung
2018-05-21
3
139
Liu Fang Ju
2018-05-01
4
138
Liu Fang Ju
2018-05-01
2
137
PANTS (1)
Liu Fang Ju
2018-04-28
6
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10