Read
Shipping
Date : 2018-10-20
Name : Ji Lee
Hits : 68
안녕하세요 어제 팔찌 두 개를 en.cocoblack.kr에서 주문 했는데 오더 번호는 20181019_CE3_0000089이구요.. 배송을 언제쯤 해 주실 수 있는지 궁금 해서요.
Comments List
cocoblack
안녕하세요 고객님,

코코블랙입니다
기존에 안내드린거와 같이 영업일 기준으로 상품준비 기간 3~5일, 배송기간 3~5일 정도 소요된다는 점 참고 부탁드리겠으며
고객님의 상품은 금일부터 상품 빠른시일내로 준비하여 배송보내드리도록 하겠습니다
조금만 더 기달려주시면 감사하겠습니다

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Product
Content
Name
Date
Hits
156
Minji Lee
2019-03-18
3
155
chihching liu
2019-01-28
16
154
hee kim
2018-12-03
39
153
Shipping (1)
Ji Lee
2018-10-20
68
152
Yoonhee Shin
2018-10-09
61
151
Sangmi Lee
2018-06-22
62
150
Joey Lau
2018-06-20
51
149
Joey Lau
2018-06-20
51
148
Sangmi Lee
2018-06-19
68
147
Joey Lau
2018-06-15
53
146
Jihee Kim
2018-06-14
68
145
dress (1)
Jihee Kim
2018-06-13
45
144
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-12
49
143
Miss (1)
Joey Lau
2018-06-11
50
142
Liu Fang Ju
2018-05-30
47
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10